Dutch Shiatsu College Team

Dutch Shiatsu College is ontstaan uit de wens om kennis over Shiatsu in het algemeen en Namikoshi Shiatsu in het bijzonder, uit te dragen op een gestructureerde manier. Mijn reis door de Shiatsu kunst begon rond 1975 met de aanschaf van een Ankertje getiteld Vingertop tips voor eerste hulp. De interesse was gewekt en al snel volgde Vingertop Tips 2, gezond met acupressuur. Inmiddels is de ‘bibliotheek’ uitgegroeid tot een flinke stapel boeken.

Tot 1998 was ik autodidact op Shiatsu gebied en op dat moment besloot ik van mijn mijn hobby een beroep te maken. Omdat ik op mijn weg naar Namikoshi Shiatsu Therapeut een structuur miste, is het starten van een school die dat wel biedt de volgende stap en uitdaging.

Binnen de school streven wij er naar het leerling-gezel-meester systeem toe te passen waar dat binnen de opleiding mogelijk is. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden. We werken met kleine groepen. Plezier, respect voor elkaar en persoonlijke aandacht staan centraal.

De volgende kernwaarden zijn belangrijk voor ons:

  • Authentiek; de Namikoshi Shiatsu stijl vormt de kern van het curriculum (de vakken en de inhoud daarvan), zonder nieuwe inzichten uit te sluiten.
  • Ambachtelijk; het praktische geneeskundige kennisgebied stamt uit de oudheid maar de kennis die is opgedaan door de technische vooruitgang wordt geïntegreerd. We hebben daarnaast veel docent contact uren ingeroosterd om het ambacht op een ambachtelijke manier over te kunnen brengen.
  • Passie; het volledige team doet waar het goed in is. De volgende woorden van Frank Mooi (www.inspirerendleven.nl) sluiten naadloos aan bij onze beleving: “Van je passie kun je altijd je beroep maken. Wat je leuk vindt (je passie) en wat je goed kunt (je natuurlijke talenten) liggen in elkaars verlengde. Wat je leuk vindt, doe je veel. Daardoor word je automatisch beter en krijgt je talent de kans zich te ontplooien. Het gebeurt zelden dat je niet goed bent in iets waar je passie ligt. Als je nu succesvol bent in iets waar je passie niet ligt, hoeveel succesvoller zou je dan zijn als je je talent en passie bundelt en voluit beweegt in de richting van je dromen?”

Wij heten je van harte welkom als je met je handen, hoofd en hart een reis in de Shiatsu kunst wilt maken.
Rob Turfboer

De kwaliteit van onze workshops, cursussen en opleidingen is gegarandeerd, want het docenten team van het Dutch Shiatsu College staat midden in de praktijk. Naast het docentschap hebben zij een praktijk waar zij werken met hun handen, hoofd en hart aan de gezondheid van hun cliënten en zij zijn bij een beroepsvereniging en koepelorganisatie aangesloten. Bovendien zijn zij, als dat voor de lesstof nodig is, aangesloten bij de Namikoshi Shiatsu Europa Association te Madrid (Spanje), waar zij elke 3 jaar een proeve van bekwaamheid moeten afleggen.

Rob Turfboer

Rob Turfboer

Hoofd docent

Rob verzorgt met veel plezier lessen in de basis kata van het Shiatsu Namikoshi en de vakopleidingen tot Namikoshi Shiatsu Practitioner en Therapeut. Hij is voorzitter van de ESA sectie NL en vicevoorzitter/webmaster van de Vereniging NSE Nederland.

Esther Musch

Esther Musch

Begeleider/coach eindscriptie

Esther is coach en trainer. Zij werkt parttime op een school en begeleidt daar leerlingen. Esther is opgeleid als massage therapeut; zij kent het klappen van de zweep in dit vak. Esther ondersteunt de studenten in de laatste fase van de opleiding tot therapeut met het schrijven van de eindscriptie.

Jerry Elkhuizen

Jerry Elkhuizen

Docent

Jerry verzorgt de Namikoshi Shiatsu Basis lessen en de lessen voor de opleiding tot practitioner en therapeut. Hij is penningmeester van de ESA sectie NL en NSE Nederland. Samen met Rob ontwikkelt Jerry het Namikoshi lesprogramma en de na- en bijscholingen.

Minelly van Dinter

Minelly van Dinter

Asistente

Minelly is een gepassioneerde Namikoshi Shiatsu Practitioner. Zij heeft een praktijk, volgt de opleiding tot therapeut en ondersteunt de docenten.

Yoff Kau

Yoff Kau

Docente TCG en Do-In

Yoff heeft een opleiding Klassieke Shiatsu afgerond en verzorgt de lessen in Traditionele Chinese Geneeskunde. Zij heeft daarnaast een opleiding tot Do-In docente gevolgd. Yoff is secretaris van de ESA sectie NL. Yoff ontwikkelt in samenspraak de lesstof voor de TCG.

Ken Turfboer

Ken Turfboer

Directeur

Ken is de spil van de school. Hij beheert de administratie en is aanspreekpunt voor studenten en docenten. Ken verzorgt de marketing, onderhoudt de website, beheert de financiële zaken, organiseert de oefenruimte, kortom hij is het manusje van alles.