Namikoshi Shiatsu Practitioner

Het doel van jouw behandeling als Namikoshi Shiatsu Practitioner is het vergroten van het  welzijn van je cliënt. Je komt in aanraking met vertrouwelijke informatie waar je integer en zorgvuldig mee om gaat. Je werkt nauwkeurig, je hebt een klantgerichte houding en je kunt je inleven in je cliënt, maar bewaart een professionele houding.

Met dit diploma kun je een eigen praktijk beginnen, samenwerken met een therapeut, in loondienst werken bij een sauna, hotel, beauty- of wellnesscentrum. fitnesscentrum of in het bedrijfsleven. Het is het propedeuse jaar van de Namikoshi Shiatsu Therapeut opleiding.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je informeert, adviseert en behandelt en je bent verantwoordelijk voor het welbevinden van je cliënten tijdens de behandeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de adviezen die je geeft.
 • Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat je bij je cliënt wil bereiken.
 • Je legt gegevens vast zodat je verantwoording kunt afleggen aan de cliënt.
 • Je zorgt ervoor dat jouw gegevens van handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen als dat nodig mocht zijn, uitsluitend met toestemming van de cliënt.
 • Je verwijst de cliënt indien nodig door.

Jouw kerntaken

 • Je voert beroepsspecifiek onderzoek uit
 • Je geeft voorlichting en advies
 • Je stelt een stappenplan op
 • Je voert een Shiatsu behandeling uit
 • Je registreert en legt gegevens vast
 • Je evalueert jouw werkwijze en het resultaat
 • Je past indien nodig reanimatie of andere levensreddende handelingen toe

Opleiding

Wij besteden aandacht aan theorie én praktijk. We plannen 150 docent contact uren in en verwachten dat je tenminste 80% aanwezig bent. Verder vereist de opleiding gemiddeld 8 uur per week zelfstudie. De volgende vakken komen aan de orde.

Theorie

 • Anatomie: hoe is het menselijk lichaam opgebouwd? Je leert over de bouw van de verschillende onderdelen van het lichaam.
 • Fysiologie: hoe werkt het menselijk lichaam? Hierbij komen onderwerpen als het bewegingsapparaat, de bloedsomloop, de huid en het zenuw- en hormoonstelsel aan de orde.
 • Een bezoek aan de permanente tentoonstelling Body Worlds Amsterdam maakt deel uit van de opleiding. Dr. Gunther von Hagens is arts, anatoom en de uitvinder van de plastinatiemethode, die het mogelijk maakt voor iedereen – niet alleen medisch professionals – om het menselijk lichaam tot in detail te bekijken en leren kennen.
 • Shiatsu theorie: je leert geschiedenis en theorie van Namikoshi Shiatsu, welke houdingen de practitioner moet innemen tijdens de behandeling, de wijze van het geven van druk op het lichaam, handposities en het effect van de behandeling op het menselijk lichaam.
 • Organisatie van Shiatsu en wetgeving
 • Kwaliteitszorg:  je zorgt er te allen tijde voor dat je verantwoording kunt afleggen over de keuzes die je hebt gemaakt en de handelingen die je hebt verricht.

Praktijk

Namikoshi Shiatsu Practitioner is een vak dat je alleen leert door veel te oefenen. Daarom wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden:

 • Afnemen anamnese (intake)
 • Uitvoeren inspectie
 • Opstellen behandelplan
 • Uitvoeren van een Shiatsu behandeling in zit, de cliënt in laterale positie, gesupineerde positie en geproneerde positie (zij-, rug- en buikligging). De technieken worden op een futon (Japans matras dat ligt op de grond) aangeleerd, uitgevoerd en geëxamineerd.
 • EHBO, reanimatie en AED; een geldig certificaat is verplicht om het diploma te verkrijgen. Dit certificaat moet je extern halen. Het certificaat moet erkend zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Stage

In de loop van dit eerste jaar loop je stage. Het doel van de stage is dat je kennis maakt met het werkveld. Dit kennismaken doe je door aanwezig te zijn, daar waar ‘het’ gebeurt. Dit wil zeggen, dat je eens gaat kijken en meelopen met een gediplomeerde practitioner of therapeut in bijvoorbeeld: een praktijk (misschien bij een behandeling), bij een sauna of bij een beauty- of wellnesscentrum. In overleg met de school vinden we een plek waar je 3 dagen kunt meekijken. Dat mag ook op verschillende plekken plaatsvinden en hoeft niet aansluitend te zijn. Een stagedag duurt minimaal 4 uur. Van de stagedagen worden verslagen geschreven.

Het examen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 1. het portfolio;
 2. het theorie examen;
 3. het praktijkassessment (beoordeling portfolio + praktijkexamen).

Portfolio

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij waarin je alle benodigde aspecten voor het behalen van je diploma dient te bundelen. Het portfolio bestaat uit:

 • Cijferlijsten examens
 • Cliëntendossiers
 • Stageverslagen
 • EHBO, reanimatie en AED diploma / certificaat

Het portfolio wordt tijdens het praktijk-assessment beoordeeld op inhoud.

Voor wie?

Aantal deelnemers
We werken tijdens de opleiding met groepen van maximaal 10 cursisten. Ruime aandacht en begeleiding.

Diploma
Ja

Docent(en)
Rob Turfboer
Jerry Elkhuizen
Yoff Kau

Aanmelden
Investering
€ 1.995,- Vrijgesteld van BTW

Inclusief lesmateriaal, (wit) t-shirt en broek voorzien van Dutch Shiatsu College logo.

Locatie
Dutch Shiatsu College
Boerhaavelaan 31
2713 HA Zoetermeer


Lestijden

Zondag: 09.30 tot 15.00 uur


Betalen
Eenmalig binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of middels automatisch incasso in 10 gelijke termijnen.

Algemene voorwaarden • Sitemap • DisclaimerPrivacyKlachten • TeamBlogPartnersMijn Account

info@dutchshiatsucollege.nl