fbpx

Wij hanteren de COVID-19 richtlijnen van het RIVM.

Disclaimer

Dutch Shiatsu College (Kamer van Koophandel: 66142369), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.dutchshiatsucollege.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Dutch Shiatsu College behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dutch Shiatsu College spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dutch Shiatsu College.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dutch Shiatsu College.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dutch Shiatsu College nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dutch Shiatsu College. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutch Shiatsu College, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Shiatsu in zit

ONTVANG GRATIS E-BOOK

Download ons gratis e-book Namikoshi Shiatsu in zit.

Je hebt jouw ebook succesvol aangevraagd.