Bij- en nascholing

Wij verzorgen bij- en nascholingen om de algemene en specifieke vorming voort te zetten van studenten en andere geïnteresseerden nadat hun opleiding is beëindigd. Dankzij dit initiatief wordt het proces van (algemene) vorming voor de betrokkenen niet afgesloten, maar voortgezet gedurende het verdere leven.

Deze insteek sluit naadloos aan bij de Shiatsu filosofie. Het is een doorlopende weg van leren en praktiseren waarbij de basis vaardigheden net zo belangrijk zijn als nieuwe inzichten.

Enkele van de bij- en nascholingen maken deel uit van het curriculum voor Namikoshi Shiatsu therapeut maar zijn toegankelijk voor iedereen die de benodigde kennis heeft vergaard om de scholing te kunnen volgen.

Wij nodigen je van harte uit om de website regelmatig te bezoeken. De lijst zal naarmate de tijd verstrijkt vast en zeker langer worden.

Om de termen nog wat toe te lichten zijn de volgende definities van toepassing:

Bijscholing: Het bijscholen d.w.z. het geven van extra scholing aan reeds geschoolde personen om hun vakbekwaamheid of kennisniveau op peil te houden.

Nascholing: (Scholings)activiteiten die meestal na een beroepsopleiding gegeven worden in het kader van deskundigheidsbevordering met als doel het vroeger geleerde op te halen en aan te vullen met nieuwe kennis. Een aantal uren nascholing per jaar is voor veel zorgverleners verplicht. De eisen voor het volgen van nascholing zijn daarbij vaak gekoppeld aan de herregistratie als zorgverlener.